Logo WFIS UŁ

 • Uchwała nr 458 Senatu UŁ z dnia 2 kwietnia 2012 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 247 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie osiągania przez Studentów UŁ efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.
  http://old.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,5701
 • Uchwała Senatu UŁ nr 507 podjęta na 29 roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 z dnia 15-06-2015 w sprawie: zasad, warunków i trybu potwierdzania w Uniwersytecie Łódzkim efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.
  http://old.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,uchwala,2,1

 • Zarządzenie nr 177 Rektora UŁ z dn. 30 września 2013 r. w sprawie: wprowadzenia procedur tworzenia i modyfikowania programów kształcenia (harmonogram działań) z uwzględnieniem zmian wg Zarządzenia nr 50 Rektora UŁ z dn. 13.03.2014.
  http://old.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,7283
 • Zarządzenie Rektora nr 15 z dnia 18.11.2013 r. w sprawie: zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, realizowanych za pośrednictwem Międzywydziałowego Zakładu Nowych Mediów i Nauczania na Odległość na platformie E-CAMPUS
  http://old.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,7368
 • Zarządzenie Rektora nr 50 z dnia 2014-03-13 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 177 Rektora UŁ z dnia 30.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i modyfikowania programów kształcenia (harmonogram działań).
  http://old.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,7625
 • Zarządzenie Rektora nr 90 z dnia 2015-06-25 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 129 Rektora UŁ z dnia 26.09.2014 r. w sprawie zatwierdzenia systemu ustalania wartości punktowej ECTS dla przedmiotów dla Wydziału Filologicznego UŁ.
  http://old.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,szczegoly,8830

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej dostępne sa na stronie RADA WYDZIAŁU .