Logo WFIS UŁ

Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału i współpracy z otoczeniem

dr inż. Marcin Skulimowski

pokój: B-606
e-mail: marcin.skulimowski@uni.lodz.pl

Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. wymiany studenckiej

dr hab. inż. Krzysztof Warda, prof. UŁ

pokój: B-523
telefon: +48 42 635 56 98
fax: +48 42 635 57 42
e-mail: krzysztof.warda@uni.lodz.pl


Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych

dr Łukasz Albiniak

pokój: B-408
telefon: +48 42 635 56 24
e-mail: praktyki.fis@fis.uni.lodz.pl
Preferowany kontakt mailowy lub poprzez platformę Ms Teams.
Dyżur stacjonarny: środa, godz. 13:00 – 15:00


Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. socjalno-bytowych studentów

dr hab. Jarosław Perkowski, prof. UŁ

pokój: B-431
telefon: +48 42 635 56 41
fax: +48 42 635 57 42
e-mail: jaroslaw.perkowski@uni.lodz.pl


Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. studiów niestacjonarnych

dr inż. Krzysztof Pytel

pokój: B-301
telefon: +48 42 635 55 51
e-mail: krzysztof.pytel@uni.lodz.pl