Logo WFIS UŁ

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego został powołany 1 października roku 2007 w wyniku reorganizacji Wydziału Fizyki i Chemii, jednak tradycja prowadzenia w Łodzi studiów na kierunku fizyka jest znacznie dłuższa: sięga początków istnienia Uniwersytetu Łódzkiego.  Studia informatyczne zostały uruchomione  jeszcze na Wydziale Fizyki i Chemii, kilka lat przed jego podziałem na Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie fizyki.
Na Wydziale działa Rada Biznesu, w której skład wchodzą przedstawiciele firm stosujących nowoczesne technologie; kontakt z przyszłymi pracodawcami absolwentów umożliwia nam dostosowanie programu studiów do potrzeb rynku pracy.
WFiIS jest jednym z dwóch wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego sprawujących patronat naukowy w zakresie programu merytorycznego Centrum Nauki i Techniki EC-1 w Łodzi.

Budynek Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej przeszedł gruntowną modernizację (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – http://www.biofizchem.uni.lodz.pl), której celem była poprawa warunków studiowania. Prace budowlane zostały zakończone jesienią 2011 roku, później uzupełniano wyposażenie. Nasze warunki lokalowe są bardzo dobre, mamy pracownie ze sprzętem spełniającym znacznie większe wymagania niż jest to niezbędne do prowadzenia zajęć ze studentami fizyki i informatyki (także dla studiów inżynierskich – np. pracownia maszyn CNC).
Gmach Wydziału jest usytuowany na osiedlu uniwersyteckim w Łodzi. W sąsiedztwie znajdują się domy akademickie, Biblioteka UŁ, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Języków Obcych oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego. W pobliżu WFiIS znajdują się także budynki Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Matematyki i Informatyki, Prawa i Administracji oraz Zarządzania, a od roku 2014 również nowy gmach Wydziału Filologicznego.