Logo WFIS UŁ

WSPÓŁPRACA - BIZNES

współpraca biznes 

Na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej dnia 15 maja 2011 roku powołana została Rada Biznesu, której celem jest m.in. współpraca Wydziału z firmami z regionu. W skład Rady Biznesu wchodzą takie firmy jak: Accenture, Atos Polska S.A. (poprzednio AMG.net), Comarch, Ericsson, Fujitsu, GFT Poland, Harman, LSI Software, Makolab, Transition Technologies. Do głównych obszarów tej współpracy, mających przede wszystkim wpływ na jakość kształcenia studentów, zaliczyć można:

  • prowadzenie zajęć opcjonalnych przez specjalistów z firm, które wybierane są przez studentów,
  • przeprowadzanie wykładów eksperckich,
  • kształtowanie programu studiów pod kątem firm z regionu,
  • „wtorki z firmami” – w wybrane wtorki studenci nie mają zajęć; w ramach spotkania studenci mają możliwość poznać zaproszone firmy z regionu,
  • umożliwienie studentom uzyskiwania certyfikatów w ramach zajęć,
  • współpraca naukowa.

Do współpracy zapraszamy firmy zainteresowane wspólną realizacją projektów naukowo-biznesowych oraz budowaniem wizerunku solidnego pracodawcy w środowisku studenckim i akademickim.

KONTAKT:

Zastanawiasz się nad przystąpieniem do Rady Biznesu Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ? Chciałbyś skorzystać z możliwości wynajmu sal w naszym budynku albo przesłać ofertę pracy dla naszych studentów? A może masz dla nas inną propozycję współpracy?

Marcin Skulimowski - Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału i współpracy z otoczeniem

Monika Piłacik - Koordynator ds. promocji 

9bits9bits logo
AbastraAbastra Logo
ABBABB Logo
AccentureAccenture Logo
AtosAtos Logo
CAD ExpertCAD Expert Logo
ComarchComarch Logo
EricpolEricpol Logo
FujitsuFujitsu Logo
GFTGFT Logo
HarmanHarman Logo
LSI SoftwareLSI Software Logo
MakoLabMakoLab Logo
mBankmBank Logo
mobicamobica Logo
TechnitelTechnitel Logo
Transition TechnologiesTransition Technologies Logo