Dziekanat

Kierownik Dziekanatu

mgr
Justyna Fiwek-Wojtczak

Starszy specjalista

mgr
Monika Filipkowska

pokój: A-205 / A-206

telefon: +48 42 635 57 42

fax: +48 42 635 57 42

e-mail: monika.filipkowska@fis.uni.lodz.pl, dziekanat@fis.uni.lodz.pl

Terminy przyjęć:
poniedziałek 11.00 – 13.00
wtorek 11.00 – 13.00
czwartek 10.00 – 13.00
piątek 10.00 – 12.00

Starszy specjalista

mgr
Anna Widerska-Cynkier

pokój: A-205 / A-206

telefon: +48 42 635 57 42

fax: +48 42 635 57 42

e-mail: anna.widerska@fis.uni.lodz.pl, dziekanat@fis.uni.lodz.pl

Terminy przyjęć:
poniedziałek 11.00 – 13.00
wtorek 11.00 – 13.00
czwartek 10.00 – 13.00
piątek 10.00 – 12.00

Starszy specjalista

mgr
Justyna Napieraj-Kurzac

studia doktoranckie
wymiana międzynarodowa
postępowania awansowe

pokój: A-205 / A-206

telefon: +48 42 635 56 26

fax: +48 42 635 57 42

e-mail: justyna.napierajkurzac@uni.lodz.pl

Samodzielny Referent

Małgorzata Djavanshiri

pokój: B-402

telefon: +48 42 635 56 49

e-mail: m.djavanshiri@uni.lodz.pl

Specjalista

mgr
Monika Tomczak

pokój: A-226

telefon: +48 42 635 56 25

e-mail: monika.drabik@fis.uni.lodz.pl

Specjalista
Bibliografia Wydziału

mgr
Ewa Wojtasik

pokój: A-111

telefon: +48 42 635 57 27

e-mail: ewa.wojtasik@uni.lodz.pl