Sukces zespołu WFiIS UŁ - publikacja w renomowanym czasopiśmie

Zespół naukowców z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ osiągnął kolejny znaczący sukces naukowy! Artykuł poświęcony konstrukcji innowacyjnego czujnika mikrofalowego do kontroli jakości druku 3D oraz pomiarom przy jego użyciu, został opublikowany w renomowanym czasopiśmie "Virtual and Physical Prototyping.

Publikacja ukazała się w czasopiśmie poświęconym szeroko pojętej tematyce prototypowania, od domowych metod po wyspecjalizowane technologie laboratoryjne, jest dowodem na znaczący wkład naszego zespołu naukowców w rozwój tej dziedziny. Wysoki Impact Factor czasopisma (IF 10.6, lista ministerialna 140) dodatkowo podkreśla jego prestiż i zwiększa prawdopodobieństwo dotarcia badań naszych naukowców do szerokiego grona użytkowników drukarek 3D oraz osób zainteresowanych wykrywaniem defektów materiałowych.

Artykuł  jest efektem współpracy naukowców: mgr. inż. Macieja Ślota, prof. dr hab. Ilony Zasady, studentów: Makksymiliana Bartosika, Kamili Samolej oraz naszego absolwenta Piotra Drabika. 

Publikacja ta otwiera nowe perspektywy w zakresie kontroli jakości druku 3D, przyczyniając się do dalszego rozwoju tej dziedziny.

Serdecznie gratulujemy naszym naukowcom i studentom tego znaczącego osiągnięcia!

Pełna wersja artykułu