Granty dla pracowników naukowych na WFiIS

Jesteśmy dumni z naszych naukowców, których projekty zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN)