Zajęcia praktyczne Fujitsu

Od wielu lat nasz Wydział włącza pracodawców w program kształcenia studentów. W ramach współpracy firmy wchodzące w skład wydziałowej Rady Biznesu mają możliwość prowadzenia zajęć opcjonalnych dla studentów. W semestrze zimowym zajęcia pt. „Sztuczna inteligencja w muzyce” prowadziła firma ABB.

W ramach zajęć studenci realizowali projekty grupowe. Najwyżej został oceniony projekt zrealizowany przez studentów: Mateusza Borowca, Miłosza Kołodziejskiego i Wiktora Jakóbczyka. Cała trójka odbędzie staż w firmie ABB. W semestrze letnim, podobnie jak w poprzednim roku akademickim, zajęcia będzie prowadziła firma

Fujitsu Poland.
Zachęcamy do objerzenia krótkiego materiału video z podsumowania zajęć, które odbyły się rok temu.