Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ ponownie otrzymał kategorię A w kompleksowej ocenie jakości naukowej jednostek naukowych

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ ponownie otrzymał kategorię A w kompleksowej ocenie jakości naukowej jednostek naukowych. Poprzednia kategoryzacja była wykonana w roku 2010. Kategoria jest wynikiem oceny jednostek prowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (2013).