Wtorki z firmami – Hexagon

W najbliższy wtorek (20 kwietnia) o godz. 15:00, w ramach cyklu „Wtorki z firmami”, odbędzie się spotkanie z firmą Hexagon pt. „Od automatyzacji do autonomiczności technologicznej”.

Technologia jest przez nas postrzegana najlepiej, kiedy nie musimy o niej myśleć, ale kiedy to ona myśli za nas. Hexagon jest liderem nowej rewolucji technologicznej zmierzającej do autonomiczności technologicznej, w której algorytmy sztucznej inteligencji odgrywają ważną rolę.

Na koniec spotkania został przewidziany quiz z 3 pytaniami. Po wyświetleniu pytań uczestnicy spotkania zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi w oknie czatu Ms Teams. Wśród studentów, którzy udzielą poprawnych odpowiedzi na wszystkie trzy pytania firma Hexagon wylosuje nagrodę J Nagroda jest jedna i będzie to trzydziestominutowa sesja mentoringowa na temat rozwoju zawodowego z ekspertem z firmy Hexagon.

Spotkanie odbędzie się na platformie Teams. Link do spotkania poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a10c7c0addc914d189032df9b52b1c072%40thread.tacv2/1618323442685?context=%7b%22Tid%22%3a%2263441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b%22%2c%22Oid%22%3a%221bfbb94a-476a-4b89-bb01-a95780a46439%22%7d

Przypominamy, że na  Microsoft Teams została założona grupa „Wtorki z firmami” i można do niej dołączyć.

Kod dostępu: 8xmtdgg

Zapraszamy serdecznie!