WFiIS wśród najlepszych

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego zajął 4 miejsce w kolejnej już edycji Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2018.

Kierunek FIZYKA został uznany jako jeden z najlepszych programów oferowanych przez uczelnie wyższe w Polsce w kategorii „kierunki ścisłe”. Awans na 4 pozycję w Rankingu dowodzi, że kształcimy najlepszych specjalistów w zakresie fizyki teoretycznej oraz doświadczalnej.
W Rankingu nie mogło zabraknąć kierunku INFORMATYKA, który uplasował się na 7 miejscu. Pozycja INFORMATYKI w pierwszej dziesiątce dowodzi, że nasi absolwenci wyróżniają się pogłębioną wiedzą i ukształtowanymi podczas studiów umiejętnościami w zakresie zastosowań szeroko rozumianej informatyki.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2018 to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich – publicznych i niepublicznych. Przyjęto, że kierunki objęte Rankingiem muszą być prowadzone w danej jednostce (wydziale) na II stopniu studiów stacjonarnych, dając studentom I stopnia możliwość kontynuacji studiów w tej samej jednostce.

Ranking opiera się o dane dotyczące prestiżu, sytuacji absolwentów na rynku pracy, potencjału naukowego i efektywności naukowej, innowacyjności, umiędzynarodowienia.

Szczegółowe wyniki są dostępne tutaj: Ranking kierunków ścisłych — Perspektywy 2018