Uchwała z dn. 2018-09-24 nr WFIS/DYD/241 w sprawie ustalenia zakresu i warunków prowadzenia w języku obcym zajęć dydaktycznych, sprawdzianów wiedzy lub umiejętności i egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania w języku obcym prac dyplomowych