Gala finałowa „Projektowania zespołowego” z Fujitsu

Zimowy semestr roku akademickiego 2019/20 był niezwykle intensywny dla studentów Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ i zaowocował współpracą Wydziału z firmą Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. – światowym gigantem usług informatycznych, półprzewodników i komputerów. Gala Finałowa „Projektowania zespołowego”, która odbyła się 19. lutego była zwieńczeniem pracy studentów i ekspertów Fujitsu. W wydarzeniu wzięło udział 5 grup projektowych, które pod okiem mentorów Fujitsu przygotowywali swoje projekty.

Głównym celem przedsięwzięcia było zachęcenie studentów informatyki do podjęcia wyzwania zmierzenia się z problemami współczesnego świata zebranymi przez ONZ w 17. Celach Zrównoważonego Rozwoju. A to wszystko z wykorzystaniem technologii informacyjnej, przy wsparciu ekspertów z Fujitsu. W swoich innowacyjnych rozwiązaniach studenci przedstawili problem głodu i nadmiernego zużycia zasobów, równouprawnienia i wykluczenia społecznego, a także zdrowia oraz gospodarowania odpadami.

Podczas uroczystej Gali finałowej przyznane zostały specjalne nagrody dla najlepszych aplikacji. Zwycięska aplikacja  „zdrova.cc” dotyczy najważniejszego aspektu życia człowieka – zdrowia. Nasza aplikacja nadaje informacje o możliwych zagrożeniach i niezbędnych szczepionkach w różnych krajach świata, a także posiada dane użytkownika na temat badań krwi oraz listę zrobionych szczepień. Dodaliśmy także portfele rodzinne, które pozwalają rodzicom dodać konta swoich dzieci i łatwo monitorować ich stan zdrowia oraz plan szczepień. Stworzyliśmy działający prototyp aplikacji z rzeczywistymi danymi z Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz z Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Łodzi. Poza tym WSSE jest zainteresowana naszym projektem i nawet już się odbyło pierwsze spotkanie w ich siedzibie, na którym ustaliliśmy możliwe kierunki naszej współpracy. Mamy dużo ciekawych pomysłów dla rozwijania naszej aplikacji i wdrożenia planu biznesowego w rzeczywistość. – tłumaczy lider zwycięskiego projektu Yelyzaveta Koliechkina.

Nasza aparatura częścią Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej

Zespół stworzony przez śp. prof. Zbigniewa Kluska, zaś obecnie kierowany przez dr. hab. Pawła Kowalczyka, oraz aparatura dostępna w Katedrze Fizyki Ciała Stałego na  naszym Wydziale są częścią Narodowego Laboratorium Fotowoltaiki, które 14 stycznia br. zostało wpisane na listę Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej.

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej skupia najnowocześniejsze i cechujące się największym potencjałem krajowe infrastruktury badawcze, które są istotne dla rozwoju nauki oraz przemysłu. Na Mapie uwzględniono 70 projektów.

Infrastruktura stworzona w łódzkiej Katedrze Fizyki Ciała Stałego, stanowiąca część Narodowego Laboratorium Fotowoltaiki, została umieszczona na liście w wyrazie uznania dla jej badawczego potencjału. Uniwersytet Łódzki był jednym ze współwnioskodawców projektu złożonego przez Uniwersytet Warszawski.

Narodowe Laboratorium Fotowoltaiki (NLF) to konsorcjum złożone z wiodących polskich instytucji naukowych prowadzących prace badawczo-rozwojowe w zakresie wykorzystania energii słonecznej dla wytwarzania energii elektrycznej i jej magazynowania. W skład wchodzi 16 grup badawczych (6 z jednostek kategorii A+ i 10 z jednostek kategorii A) z Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Katowic i Krakowa. Celem NLF jest integracja w skali kraju środowiska naukowego w zakresie prac nad wykorzystaniem energii słonecznej dla produkcji czystej energii, a przez stworzenie potencjału ludzkiego oraz zaplecza aparaturowego. Fotowoltaika jest najszybciej rozwijającą się gałęzią energii, choć jej udział w globalnym zużyciu energii jest ciągle najmniejszy. Jednakże wysiłki rozwiniętego świata zmierzają w kierunku znaczącego wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych, w tym fotowoltaiki. Takie podejście jest podyktowane zagrożeniem istnienia życia na Ziemi wskutek postępujących zmian klimatycznych, wywołanych w dużej mierze stosowaniem paliw kopalnych.

Seminarium pt. „Graphene and Other Overlayers at Surfaces

15 maja 2019 r. na Wydziale odbyło się Seminarium pt. „Graphene and Other Overlayers at Surfaces: Interference Lattices and Moiré Patterns”. Wykład zaprezentował prof. Klaus E. Hermann Inorg. Chemistry Dept., Fritz-Haber-Institut der MPG, Faradayweg. 4-6, 14195 Berlin (Germany) Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Meetup „Quantum computing. IBM Q dla programisty”

30 maja 2019 r. na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej odbył się meetup poświęcony tematyce Quantum computing.
 
Wszyscy są gotowi na dostarczanie usługi QC z poziomu chmury.
Już w pierwszych dniach tego roku IBM zaprezentował nową odsłonę komputerów kwantowych – The Q System One – modułowe Quantum Computing, gotowe do skalowania w centrach danych. Robert S. Sutor, wiceprezes działu IBM Q, mówi: „Jesteśmy w fazie quantum ready”.
Dzisiejsze kilkudziesięciokubitowe systemy są już zdolne wykonywać złożone algorytmy, z którymi nie radzą sobie tradycyjne komputery.
Przyszłość programów optymalizacyjnych i Machine Learning – a wiele jest takich w energetyce, automatyce czy zarządzaniu produkcją – należy do komputerów kwantowych.
Ich realne wdrożenie będzie miało nieprzewidywalny wpływ na definicję otaczającego nas świata i redefinicję, co jest, a co nie jest możliwe. Projektowanie i programowanie w tym
obszarze jest totalnie odmienne.
 
Skupienie się na edukacji i zdobywaniu doświadczenia w tym obszarze dzisiaj to najlepsza inwestycja na budowanie swojej przyszłościowej przewagi konkurencyjnej.
Rewolucja QC nadejdzie – i to szybciej, niż się spodziewamy.
 
Meetup umożliwił jego uczestnikom wspólnie programowanie. Spotkanie było również doskonałą okazją do rozmów z ekspertami i wymiany doświadczeń.
 
PRELEGENCI:
* ZBIGNIEW WALCZAK
Pracuje w Katedrze Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Od kilkunastu lat prowadzi badania w dziedzinie informatyki kwantowej, głównie związane z opisem korelacji klasycznych i kwantowych obecnych w wieloskładnikowych układach kwantowych. Postara się opowiedzieć, w przystępny sposób, o obliczeniach kwantowych na przykładzie algorytmu Deutscha.
 
*TOMASZ STOPA
Pracuje w Laboratorium Oprogramowania IBM w Krakowie. Doktorat z fizyki ciała stałego obronił na AGH, jednak od 12 lat pracuje przy rozwoju oprogramowania – aktualnie kierownik projektów informatycznych. IBM Master Inventor, autor wielu patentów i publikacji z dziedziny zarządzania oprogramowaniem. Jako ambasador IBM Q i współorganizator Krakowskiego Seminarium Informatyki Kwantowej (KQIS) dzieli się z innymi wizją obliczeń przyszłości.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.

„Podróż od magii do wiedzy”

12 czerwca 2019 r. na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego odbył się Festyn Naukowy pn. „Podróż od magii do wiedzy”. Blisko 500. uczestników wydarzenia przeniosło się do świata niezwykłych pokazów z obszaru fizyki i informatyki. Odwiedzający Festyn mieli okazję wejść do świata fascynujących zjawisk fizycznych, a także poznać ich proste wyjaśnienia.

Program wydarzenia obejmował 4 bloki tematyczne:

  1. Tajemnice wirującego koła –  prawo zachowania momentu pędu i jego praktyczne konsekwencje.
  2. Jak oswoić pioruny? – zobaczyć można było zjawiska z obszaru elektrostatyki wysokich napięć i wyładowań elektrycznych.
  3. Zagadka lewitacji – dowiedzieć się można było o nadprzewodnikach w polu magnetycznym i relacjach prądu z polem magnetycznym.
  4. Zobaczyć niewidzialne, nie widzieć widzialnego – uczestnicy przenieśli się do świata zjawisk w świetle spolaryzowanym oraz widzeniu w podczerwieni i ultrafiolecie.

W Festynie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów liceów oraz techników.

Niezależnie od głównych bloków tematycznych prezentowane były pokazy ilustrujące zjawiska z różnych obszarów fizyki oraz informatyki, m. in.:

  • Tunel aerodynamiczny
  • Maszyna parowa
  • Pojazdy poruszające się pod wiatr
  • Seria fizycznych „zabawek”
  • Roboty
  • Wydruk w technologii 3D

W części pokazów zwiedzający mogli aktywnie uczestniczyć (np. przejazd poduszkowcem przez tor przeszkód, wytworzenie energii elektrycznej siłą własnych mięśni, mowa w środowisku helu, sterowanie robotem). Wiele spośród pokazów z tej grupy może stanowiło atrakcję także dla młodszych dzieci.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

 

 

 

HARMAN i WFiIS rozszerzają współpracę

8 listopada 2018 r. miało miejsce otwarcie nowej siedziby firmy HARMAN w biurowcu Ogrodowa Office. W uroczystości udział wzięli m. in. Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Dyrektor Techniczny HARMAN (CTO) Sanjay Dhawan.

Podczas inauguracji swojej działalności w nowym biurowcu Harman Connected Services Poland podpisał porozumienie o współpracy z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Będziemy wspólnie prowadzić badania oraz pozyskiwać fundusze na rzecz wspierania edukacji w dziedzinie programowania inżynieryjnego dla systemów wbudowanych. HARMAN będzie zatrudniać naszych studentów, jako stażystów oraz pracowników.

– Traktujemy podpisanie umowy z firmą HARMAN, jako potwierdzenie wysokiego poziomu, zarówno naukowego jak i technicznego prezentowanego przez Wydział, jego pracowników i studentów. Oczywiście, możliwości współpracy są bardzo szerokie, od konstrukcji i oprogramowania systemów wbudowanych po procesy związane z różnymi metodami określanymi wspólnym mianem sztucznej inteligencji – podkreślał Prodziekan ds. programowych Wydziału, dr hab. Tomasz Gwizdałła.

Firma chce inwestować w talenty młodych ludzi zajmujących się branżą IT. Sanjay Dhawan zaznaczył, że HARMAN w Polsce rozwija się wyjątkowo dynamicznie. W ciągu dwóch lat liczba pracowników wzrosła tutaj trzykrotnie. Mamy nadzieję, że nowe środowisko pracy w tym pięknym biurowcu, w tym niesamowitym mieście wraz z partnerstwami, które nawiązujemy, będzie wspierać nasze kolejne, innowacyjne strategie.

Gratulujemy firmie HARMAN za udaną inwestycję i liczymy na owocne wykorzystanie nawiązanej współpracy.