rok 2019

Wpisy

dr Piotr Goldstein

dr Adam Busiakiewicz

mgr Agnieszka Stępnik

mgr Aleksandra Gawlik

Uchwała z dnia 23 października 2019 r. nr WFIS/DYD/280 w sprawie określenia kryteriów zaliczenia semestru/roku, w tym liczby ECTS potrzebnych do zaliczenia semestru/roku

Uchwała z dnia 23 października 2019 r. nr WFIS/DYD/279 w sprawie określenia maksymalnej liczby przypadków powtarzania semestru/roku na kierunkach prowadzonych na Wydziale

Uchwała z dnia 23 października 2019 r. nr WFIS/DYD/277 w sprawie warunków dopuszczalności oraz trybu rozstrzygania odwołania się studenta od decyzji w odmowie zaliczenia przedmiotu