Sukces dr. hab. Zbigniewa Szadkowskiego na Sri Lance

W dniach 18-19 grudnia 2019 na Sri Lance odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja nt. przemysłowych systemów informatycznych (ICIIS 2019). Kapituła Konferencji ICIIS 2019 przyznała dr. hab. Zbigniewowi Szadkowskiemu pierwsze miejsce za najlepszy artykuł w kategorii „Innowacje techniczne dla przemysłu 4.0”. Artykuł dotyczył implementacji triggera FPGA w oparciu o logikę rozmytą w wykrywaniu promieni kosmicznych, w wodnych detektorach Czerenkowa.

Promienie kosmiczne ultra wysokich energii (rzędu 1020 eV) są przedmiotem badań Obserwatorium Pierre Auger zlokalizowanym w Argentynie. Na obszarze 3000 km2 1660 detektorów powierzchniowych Czerenkowa rejestruje Wielkie Pęki Atmosferyczne inicjalizowane przez super-energetyczne cząstki przychodzące spoza Galaktyki. Strumień cząstek będących przedmiotem zainteresowania jest bardzo rzadki (1 cząstka na km2 na steradian na stulecie). Stąd rocznie na obszarze 3000 km2 rejestrowanych jest średnio tylko 30 przypadków. Do tej pory nie zarejestrowano ani jednego przypadku pochodzenia neutrinowego. Powodem może być bardzo nikły strumień neutrin lub bardzo niska efektywność triggera opracowanego jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku – trójkrotna koincydencja w jednym slocie czasowym. Artykuł przedstawiony na konferencji omawiał kolejny zaawansowany trigger oparty o logikę rozmytą. Wcześniej prof. dr hab. Zbigniew Szadkowski opracował triggery oparte o dyskretną transformatę cosinusową, sieci neuronowe, czy transformatę falkową. Postęp w elektronice i coraz to bardziej potężne obliczeniowo układy FPGA umożliwiają implementację coraz to bardziej złożonych algorytmów detekcji pracujących w czasie rzeczywistym. Mamy nadzieje, że zaawansowane algorytmy matematyczne pomogą w obniżeniu progu detekcji przypadków neutrinowych.

Dyplom