Stypendia dla doktorantów

Informujemy o nowych Zarządzeniach Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie przyznawania stypendiów dla doktorantów:

– nr 102 Rektora UŁ z dnia 4.09.2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 89 Rektora UŁ z dnia 3.06.2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim https://www.baw.uni.lodz.pl/d/10227/5/

– nr 103 Rektora UŁ z dnia 4.09.2019 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 91 Rektora UŁ z dnia 3.06.2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych https://www.baw.uni.lodz.pl/423-lista/d/10228/5/