Studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ zostali laureatami III edycji konkursu InnoTechAkademia

Studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ zostali laureatami III edycji konkursu InnoTechAkademia – Od pomysłu do komercjalizacji, zorganizowanego przez Centrum Transferu Technologii UŁ. Zespół w składzie: Aleksandra Jagieła-Sochacka, Łukasz Sobczak oraz Marcin Sochacki otrzymał II nagrodę za projekt  pod tytułem Wykonanie systemu dla osób chorych na epilepsję – EpiFall. (2014)