Spektroskopia Ramana pojedynczych chiralnych molekuł wzmocniona ostrzem skaningowego mikroskopu tunelowego

Tytuł projektu: Spektroskopia Ramana pojedynczych chiralnych molekuł wzmocniona ostrzem skaningowego mikroskopu tunelowego

Kierownik projektu: dr Paweł Krukowski

Numer projektu: 2017/26/E/ST4/00987

Czas realizacji projektu: 2018-05-21 – 2022-05-20

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: SONATA BIS

Środki finansowe: 1543800 PLN