Przepływy akrecyjne wokół czarnych dziur jako źródła astrocząstek

Tytuł projektu: Przepływy akrecyjne wokół czarnych dziur jako źródła astrocząstek

Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Maciołek-Niedźwiecki

Numer projektu: 2016/21/B/ST9/02388

Czas realizacji projektu: 2017-01-19 – 2020-01-18

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS; edycja 11

Środki finansowe: 229600 PLN