Przełączanie rezystywne w nieorganicznych materiałach 2D – badanie nanoskalach mechanizmów kluczowych dla efektywnego zapisu informacji i pracy systemów neuromorficznych

Tytuł projektu: Przełączanie rezystywne w nieorganicznych materiałach 2D – badanie nanoskalach mechanizmów kluczowych dla efektywnego zapisu informacji i pracy systemów neuromorficznych

Kierownik projektu: dr Maciej Rogala

Numer projektu: 2020/38/E/ST3/00293

Czas realizacji projektu: 2021-05-10 – 2024-05-09

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: Sonata Bis 10

Środki finansowe: 2279400 PLN