Premia na Horyzoncie – Nowa geometria dynamiki kwantowej

Tytuł projektu: Premia na Horyzoncie – Nowa geometria dynamiki kwantowej

Kierownik projektu: Brak

Numer projektu: 329390/PnH/2016

Czas realizacji projektu: 2016-01-01 – 2019-12-31

Rodzaj projektu: Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki

Nazwa programu: Inny program (Premia na Horyzoncie)

Środki finansowe: 19059 PLN