Precyzyjne pomiary neutronowych przekrojów czynnych przy urządzeniu n_TOF w CERN.

Tytuł projektu: Precyzyjne pomiary neutronowych przekrojów czynnych przy urządzeniu n_TOF w CERN.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Andrzejewski

Numer projektu: 2012/04M/ST2/00700

Czas realizacji projektu: 2012-09-11 – 2016-12-10

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: HARMONIA; edycja 2

Środki finansowe: 386781 PLN