Komunikat Dziekanatu #update

  • W okresie do 18 kwietnia br. Dziekanat pracuje w trybie zdalnym i pełni dyżur w budynku WFiIS w godzinach 10.00-13.00,
  • Prosimy o kontakt mailowy (dziekanat@fis.uni.lodz.pl),
  • Ograniczenie wizyt w Dziekanacie jedynie do spraw pilnych.

UWAGA!!! PRZYPOMINAMY, ŻE LEGITYMACJE STUDENCKIE ZOSTAŁY AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻONE W SYSTEMIE USOS DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2021r., co nie powoduje konieczności ich dodatkowego przedłużania w Dziekanacie.