Polski wkład w przygotowanie i przeprowadzenie programu badawczego projektu CTA w pierwszej fazie działania

Tytuł projektu: Polski wkład w przygotowanie i przeprowadzenie programu badawczego projektu CTA w pierwszej fazie działania

Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Ostrowski

Numer projektu: UMO-2016/22/M/ST9/00583

Czas realizacji projektu: 2017-06-20 – 2020-06-19

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: HARMONIA; edycja 8

Środki finansowe: 1497080 PLN