„Opracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów żywnościowych”

Projekt NCBiR CFOODOpracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów żywnościowych”  w ramach III konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG

Nr umowy BIOSTRATEG3/343817/17/NCBR/2018

czas trwania projektu: 02.07.2018-01.07.2021

wartość projektu ogółem: 8 531 062 PLN

wartość dofinansowania ogółem: 7 930 412 PLN

wartość projektu/dofinansowania w UŁ: 558 062 PLN

jednostki realizujące: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego (lider), Uniwersytet Łódzki (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej), Politechnika Poznańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, UNIFREEZE Sp. z o.o.

kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Polak, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Warszawa

kierownik zadań UŁ: dr Piotr Milczarski, Katedra Informatyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

osoba do kontaktu w UŁ: dr Piotr Milczarski, Katedra Informatyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, tel. (42) 635-55-53, e-mail: piotr.milczarski@uni.lodz.pl

tematyka i cel projektu:

Przedmiotem projektu są badania zmierzające do opracowania innowacyjnej metodologii liczenia śladu węglowego (CF) dla podstawowego koszyka mrożonej żywności, mające wpływ na rozwój technologii redukcji śladu węglowego poprzez wykorzystanie pełnowartościowego wysortu warzywnego do produkcji wyrobów spożywczych o podwyższonych walorach zdrowotnych i odżywczych.

Projekt stanowi odpowiedź na problemy środowiskowe, ekonomiczne, społeczne oraz konsumenckie związane z:

– wysoką emisją CO2 do atmosfery przez przemysł spożywczy;

– negatywnym wpływem procesów produkcji i przechowywania na walory zdrowotne żywności;

– zagospodarowywaniem dużych ilości pełnowartościowego wysortu warzywnego i owocowego do produkcji żywności;

– niskim poziomem spożycia wśród społeczeństwa żywności o wysokich walorach odżywczych i zdrowotnych;

– brakiem na rynku efektywnej, uniwersalnej oraz miarodajnej (tj. opartej na rzeczywistych danych) metodologii liczenia CF w produkcji żywności.

Projekt zostanie zrealizowany przez interdyscyplinarne konsorcjum naukowo-przemysłowe w latach 2018 – 2021, wraz z fazą przygotowań do wdrożenia. W wyniku jego realizacji zostanie opracowana: 1) innowacyjna metoda obliczania śladu węglowego dla mrożonych produktów spożywczych gotowa do zastosowania w działalności gospodarczej w postaci systemu ekspertowego (oprogramowanie CFExpert); jest to również podstawowe zadanie naukowców z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ;

2) innowacyjne technologie produkcji nowych wyrobów mrożonych i liofilizowanych (vegaburgerów, past i liobatonów) z użyciem pełnowartościowego wysortu wielowarzywnego;

3) prototyp linii technologicznej do produkcji żywności mrożonej, z uwzględnieniem wyliczenia śladu węglowego wg opracowanej metody.

Działania te spowodują zmniejszenie negatywnego wpływu na zmiany klimatu procesów produkcji żywności oraz racjonalizację i ograniczenie poziomu emisji CO2 do atmosfery przez branżę spożywczą.

Projekt wpłynie również na:

  • rozwój współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi,
  • zwiększenie udziału polskich zespołów badawczych w europejskich programach w zakresie badań i innowacji,
  • pobudzenie aktywności badawczej prywatnego sektora gospodarczego.

Rezultaty projektu mają duży potencjał komercyjny i stanowią przełom na rynku rolno-spożywczym, w szczególności zastosowanie nowatorskiej metody liczenia CF do produkcji nowych wyrobów jest nowością na skalę światową. Realizacja projektu umożliwi aplikowanie w projektach krajowych i międzynarodowych m.in. HORYZONT 2020. Opracowana technologia to systemowe rozwiązanie, które wpłynie pozytywnie na zdrowie społeczeństwa, dzięki zwiększeniu udziału w diecie warzyw, jednocześnie zapewniając pełnowartościowe wyroby w formie szybkiej i łatwej do przygotowania. Może zostać wykorzystana na użytek zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego kraju oraz zmniejszenia negatywnych skutków zjawisk cywilizacyjnych i zmian klimatu w aspekcie europejskiej polityki niskoemisyjnej.