Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Andrzej Klusek

Numer projektu: POIR.04.01.02-00-0046/16-00

Czas realizacji projektu: 2017-04-01 – 2020-03-31

Rodzaj projektu: Inne projekty badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane w kraju, w konsorcjach lub na zlecenie krajowych bądź międzynarodowych podmiotów gospodarczych

Nazwa programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych)

Środki finansowe: 436082275 PLN