Nominacja profesorska

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w dniu 20 stycznia 2021 r. dr hab. inż. Andrzej Maciołek Niedźwiecki otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł  naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.

Profesor zajmuje się obserwacyjnym oraz teoretycznym badaniem procesów akrecji na astrofizyczne obiekty zwarte, w szczególności procesami promienistymi w skrajnie silnym polu grawitacyjnym rotujących czarnych dziur.

Jest autorem i współautorem 110 artykułów opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych.

W imieniu Władz Dziekańskich oraz całej wspólnoty akademickiej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych.