Nielokalność relatywistycznej teorii kwantowej: analiza korelacji Einsteina-Podolskiego-Rosena w relatywistycznych układach kwantowych i badanie nielokalnych aspektów ich dynamiki

Tytuł projektu: Nielokalność relatywistycznej teorii kwantowej: analiza korelacji Einsteina-Podolskiego-Rosena w relatywistycznych układach kwantowych i badanie nielokalnych aspektów ich dynamiki

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jakub Rembieliński

Numer projektu: 2014/15/B/ST2/00117

Czas realizacji projektu: 2015-07-22 – 2018-07-21

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS; edycja 8

Środki finansowe: 473591 PLN