Nagrodę Łódzkie Eureka otrzymał zespół naukowy pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Bednarka (dr hab. Dorota Sobczyńska, dr Agnieszka Sierpowska-Bartosik, dr Julian Sitarek)

Nagrodę Łódzkie Eureka, przyznawaną przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne, otrzymał zespół naukowy pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Bednarka (dr hab. Dorota Sobczyńska, dr Agnieszka Sierpowska-Bartosik, dr Julian Sitarek). (2010)