Nagroda „Łódzkie Eureka” dla zespołu naukowego pod kierownictwem prof. dr hab. Marii Giller.

Nagrodę Łódzkie Eureka, przyznawaną przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne, otrzymał zespół naukowy pod kierownictwem prof. dr hab. Marii Giller. (2007)