Nagroda imienia prof. Inamury dla dr Jarosława Perkowsiego

Nagrodę im. prof. Inamury przyznała dr. Jarosławowi Perkowskiemu międzynarodowa Kapituła Nagrody. Celem ustanowienia nagrody jest uznanie, promowanie oraz popieranie wybitnych doświadczalnych i technicznych osiągnięć w dziedzinie fizyki jądrowej, atomowej oraz ich zastosowań. Nagroda jest przeznaczona dla młodych naukowców, wykonujących prace badawcze przy użyciu cyklotronu ciężkich jonów Uniwersytetu Warszawskiego lub innych urządzeń Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów. (2008)