mLegitymacja na UniLodz

Do tej pory na każdej uczelni wyższej obowiązującą formą legitymacji były plastikowe blankiety ELS. W tym roku na Uniwersytecie Łódzkim wdrażamy nową możliwość, dzięki której studenci będą mogli przechowywać swoje dokumenty na smartfonach. Wszystko za sprawą mLegitymacji.

MLegitymacja jest to elektroniczna wersja tradycyjnego, plastikowego dokumentu ELS, jaki do tej pory obowiązywał na uczelni. Posiada ona taką samą moc prawną, jak jej fizyczny odpowiednik. Oznacza to, że posługując się nią można potwierdzić swój status studenta, a także skorzystać z wszelkich ustawowych ulg, zniżek i zwolnień przysługujących osobom, które są na studiach.

Instalacja odbywa się za sprawą aplikacji Mobilny USOS, dostępnej na urządzenia z systemem iOS oraz Android.

Standardowo ważność mLegitymacji powiązana jest bezpośrednio z ważnością dokumentu w wersji plastikowej. Jednak, aby wyeliminować koniczność zgłaszania się studentów po przedłużenie do dziekanatu, zbiorczo przedłużyliśmy ważność legitymacji w systemie USOS dla wszystkich aktywnych studentów.

Możliwość zamówienia mLegitymacji przysługuje każdemu, kto:

· posiada status studenta UniLodz i numer albumu,
· dysponuje ważną legitymację studencką ELS,
· ma numer PESEL,
· ma aktualne dane w bazie USOS.

Aktywacja mLegitymacji jest dobrowolna i można jej dokonać samodzielnie. Jej instalacja na urządzeniu mobilnym oznacza, że nie trzeba mieć przy sobie jej plastikowego odpowiednika w takich momentach, jak np. kontrola biletów w MPK.

Posiadanie mLegitymacji nie zwalnia jednak z obowiązku dysponowania tradycyjnym, plastikowym dokumentem ELS. Zarówno elektroniczna, jak i fizyczna wersja legitymacji będą jednakowo honorowane w momencie ich okazywania.