mgr Julian Płoszajski

Termin obrony: 27 września 2019 roku, godz. 12:15
Miejsce obrony: Gmach Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
ul. Pomorska 149/153, sala A 221