Medal na Targach INTARG 2020

Międzywydziałowy projekt Widzę, bo słyszę: audiodeskrypcja – współczesne wsparcie osób z dysfunkcją wzroku w kontakcie ze sztuką został doceniony na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2020 online, zdobywając srebrny medal. W uhonorowanym zespole znalazł się dr inż. Artur Hłobaż z Pracowni Systemów Mobilnych naszego Wydziału.

Projekt ma interdyscyplinarny charakter i jest realizowany przy współpracy pracowników oraz studentów zarówno kierunków humanistycznych, jak i nauk ścisłych. Projekt wychodzi naprzeciw problemom w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością wzroku. Ograniczenia te dotyczą również obcowania ze sztuką. W ramach wspólnego projektu Wydział WFiIS ma udział m.in. w opracowaniu systemu do samodzielnego zwiedzania Muzeum Fabryki przez osoby z dysfunkcją wzroku. Aplikacja spełnia dwie funkcje: nawigacji oraz poznawczą. Funkcja nawigacji będzie podpowiadać, podobnie do nawigacji samochodowej, czy osoba niepełnosprawna ma pójść w prawo, czy w lewo. Nawigowanie możliwe będzie dzięki zainstalowanym w muzeum beaconach – czyli małym nadajnikom sygnałów radiowych, które komunikują się z telefonem. Rola poznawcza aplikacji polega na odsłuchiwaniu opisów audiodeskrypcyjnych dzieł sztuki. W powstanie aplikacji zaangażowany był student naszego Wydziału Damian Gałczyński, który realizował ją w ramach swojej pracy dyplomowej.

Otrzymany srebrny medal na targach INTARG jest pięknym uhonorowaniem współpracy międzywydziałowej i interdyscyplinarnej w realizacji projektów dla szeroko pojętego otoczenia gospodarczego, na które nasz Wydział kładzie szczególny nacisk – dodaje dr inż. Artur Hłobaż.

W ramach dalszej współpracy międzywydziałowej dr Piotr Milczarski i dr inż. Artur Hłobaż z Pracowni Systemów Mobilnych wraz z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym i Filologicznym we wrześniu tego roku złożyli wspólny wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tytuł projektu to „Wsparcie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku w zakresie wykorzystania sieci połączeń komunikacji miejskiej w Łodzi, z uwzględnieniem aplikacji dotyczącej informacji lokalizacyjnych oraz zabytków architektury miejscowej.” Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu…

Więcej informacji: TUTAJ