Kontrolowana manipulacja własnościami elektronowymi dwuwymiarowych materiałów hybrydowych: badania w skali podstawowej ultracienkich stopów bizmutu i antymonu wyhodowanych w warstwowej strukturze czarnego fosforu w połączeniu z grafenem (półmetal)

Tytuł projektu: Kontrolowana manipulacja własnościami elektronowymi dwuwymiarowych materiałów hybrydowych: badania w skali podstawowej ultracienkich stopów bizmutu i antymonu wyhodowanych w warstwowej strukturze czarnego fosforu w połączeniu z grafenem (półmetal)

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Janusz Kowalczyk

Numer projektu: 2015/17/B/ST3/02362

Czas realizacji projektu: 2016-01-26 – 2019-01-25

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS; edycja 9

Środki finansowe: 701080 PLN