Konstrukcje mechanizmów przyśpieszania cząstek w źródłach kosmicznych poprzez modelowanie procesów wysokich energii w kontekście najnowszych obserwacji satelitarnych i Czerenkowskich

Tytuł projektu: Konstrukcje mechanizmów przyśpieszania cząstek w źródłach kosmicznych poprzez modelowanie procesów wysokich energii w kontekście najnowszych obserwacji satelitarnych i Czerenkowskich

Kierownik projektu: prof. dr hab. Włodzimierz Adam Bednarek

Numer projektu: 2014/15/B/ST9/04043

Czas realizacji projektu: 2015-07-24 – 2018-12-23

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS; edycja 8

Środki finansowe: 449520 PLN