JEU: Grajmy wspólnie dla UE

                                        

W najbliższej przyszłości Europa stanie przed szeregiem niezwykle istotnych wyzwań. Wyzwania te są bezpośrednio związane z kwestią obywatelstwa krajowego, europejskiego i międzynarodowego, która coraz częściej pojawia się w debatach krajowych w całej Europie.

Jednym z tematów projektu są nierówności jakie utrzymują się nie tylko na świecie ale i w Europie. Na przykład według Eurostatu wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w Unii Europejskiej (UE) wyniósł 78,3% w 2018 r., przewyższając o 11,8 punktu procentowego wskaźnik dla kobiet, 66,5%,.

Innym tematem projektu JEU jest napływ imigrantów do Europy, który jest częstym elementem debaty w Europie. Według portalu danych migracyjnych , liczba migrantów stanowi obecnie 11% populacji europejskiej, w porównaniu z około 6% w 1990 roku.

Kolejnym bardzo ważnym tematem projektu JEU jest problem zanieczyszczenia i ochrony środowiska naturalnego. W najnowszym raporcie (2018) Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu  zwrócił uwagę na niepokojące ustalenia dotyczące globalnego ocieplenia, stwierdzając, że średnia temperatura może wzrosnąć o 3 ° C do 2100 r., co doprowadzi do nieodwracalnego zakłócenia różnorodności biologicznej.

W tym kontekście szkoły, zarówno miejsce przekazywania wiedzy, jak i uczenia się obywatelstwa, wydają się idealnym miejscem do uświadomienia uczniom wyżej wymienionych kwestii.

Dlatego konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego (HEI) – Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (Belgia), Dundalk Institute of Technology (Irlandia), Hochschule Nordhausen (Niemcy), ISPGaya – Instituto Superior Politécnico (Portugalia) i Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego (Polska) – oraz organizacje pozarządowe (NGO) – le Partenariat (Francja), Kurioz (Francja) i CityLink Haarlem (Holandia) – otrzymały grant w ramach programu KA201 Erasmus+ (nr grantu 2019-1-FR01-KA201-062510) na opracowanie innowacyjnych treści podnoszących świadomość w tych kwestiach.

Dlatego projekt JEU: Grajmy razem dla Unii Europejskiej ma na celu przyczynienie się do stworzenia bardziej integracyjnego i szanującego się społeczeństwa europejskiego poprzez podnoszenie świadomości i wzmacnianie pozycji uczniów i ich nauczycieli w zakresie obywatelstwa europejskiego, równości płci i ochrony środowiska.

Aby wspomóc pracę nauczycieli i uczniów w ramach projektu JEU powstaną projekty poważnych gier, opracowane przez studentów w ramach mobilności i działań online.

Więcej informacji: na stronie projektu.

Projekt „JEU: Jouons Ensemble pour l’Union Européenne/ JEU: Grajmy wspólnie dla Unii Europejskiej”  jest sfinansowany ze środków EU w ramach programu Erasmus+ nr grantu 2019-1-FR01-KA201-062510”