INFORMATYKA – studia zaoczne terminy zjazdów

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych informatyki w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Zajęcia nadal będą prowadzone w systemie zdalnym.
1. 13 -14 marca
2. 27 – 28 marca
3. 10 – 11 kwietnia
4. 17 – 18 kwietnia
5. 24 – 25 kwietnia
6. 8 – 9 maja
7. 15 – 16 maja
8. 29 – 30 maja
9. 5 – 6 czerwca
10. 12 – 13 czerwca
11. 19 – 20 czerwca