Hybrydowe materiały Diraca: Synteza i badanie własności hetrostruktur grafen/izolator topologiczny

Tytuł projektu: Hybrydowe materiały Diraca: Synteza i badanie własności hetrostruktur grafen/izolator topologiczny

Kierownik projektu: dr Paweł Dąbrowski

Numer projektu: 2015/19/D/ST5/01933

Czas realizacji projektu: 2016-07-18 – 2019-07-17

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: SONATA; edycja 10

Środki finansowe: 468200 PLN