Elektronika w oparciu o topologiczne materiały dwuwymiarowe: skuteczne metody ochrony stanów krawędziowych w dwuwymiarowych izolatorach topologicznych – bizmutenie i antymonenie

Tytuł projektu: Elektronika w oparciu o topologiczne materiały dwuwymiarowe: skuteczne metody ochrony stanów krawędziowych w dwuwymiarowych izolatorach topologicznych – bizmutenie i antymonenie

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Kowalczyk

Numer projektu: 2019/35/B/ST5/03956

Czas realizacji projektu: 2020-06-10 – 2021-06-09

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS 18

Środki finansowe: 1498080 PLN