Dr Krzysztof Andrzejewski został laureatem nagrody Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych

Dr Krzysztof Andrzejewski został laureatem nagrody Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych dla młodych pracowników nauki i sztuki za rok 2010.