Dr Krzysztof Andrzejewski otrzymał Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego

Dr Krzysztof Andrzejewski otrzymał Nagrodę Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego w kategorii nauki ścisłe. (2013)