Dr Julian Sitarek laureatem dziewiątej edycji konkursu na stypendia dla młodych wybitnych uczonych

Laureatem dziewiątej edycji konkursu na stypendia dla młodych wybitnych uczonych został pracownik Katedry Astrofizyki WFiIS – dr Julian Sitarek. (2014)