Dr Jan Olejniczak został laureatem konkursu Popularyzator Nauki 2009

Dr Jan Olejniczak został laureatem konkursu Popularyzator Nauki 2009 organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Prasową.