Dr Jagoda Sławińska otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie

Dr Jagoda Sławińska otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie (2013). Temat rozprawy: Analiza właściwości elektronowych układów z grafenem metodami DFT/TB/QED.