Dr hab. Julian Sitarek otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał dr hab. Julian Sitarek – pracownik Katedry Astrofizyki na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.