Dr Bartosz Zieliński laureatem Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego

Dr Bartosz Zieliński, adiunkt w Katedrze Informatyki Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, został laureatem Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego za 2013 rok w dziedzinie nauk ścisłych. (2014)