Dotacja celowa na prowadzenie w 2016 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Tytuł projektu: Dotacja celowa na prowadzenie w 2016 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Kierownik projektu: dr hab. Anna Mirosława Urbaniak-Kucharczyk

Numer projektu: 201537/E-345/M/2016

Czas realizacji projektu: 2016-03-16 – 2017-12-31

Rodzaj projektu: Inne programy

Nazwa programu: dotacja na działalność związaną z rozwojem młodych naukowców

Środki finansowe: 92020 PLN