Citizen Games 2021

                                                                           

W dniach 15-20.03.2021 realizowana była mobilność związana z projektem Erasmus+ Citizen Games (JEU). Odbywała się ona w przestrzeni wirtualnej przy użyciu m.in. Mozilla Hubs.

W projekcie wzięło udział 42 studentów, w tym 12 studentów informatyki z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Ponadto uczestniczyło w nim 12 studentów z Portugalii (ISPGaya Vilanova Gaya, 6 studentów z Niemiec (Nordhausen University of Applied Sciences) oraz 12 z Irlandii (Dundalk Institute of Technology DkIT).

Nasi studenci informatyki w dużej mierze przyczynili się do powstania ośmiu projektów poważnych gier odnoszących się do trzech tematów: zanieczyszczenie środowiska, przemoc w sieci oraz prawa i obowiązki obywateli.

Jeden z projektów pt. „Shielderers” odnoszący się do przemocy w sieci zostanie zaimplementowany w grze, która powstanie w przeciągu 2-3 miesięcy dla uczniów w wieku 12-15 lat i ich nauczycieli z siedmiu krajów EU (Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Polska i Portugalia). Gra posłuży nauczycielom do zainicjowania dyskusji na lekcji na temat przemocy w sieci. Szacuje się, iż  grupa odbiorców ze szkół będzie liczyła co najmniej kilkaset osób.

Więcej informacji: na stronie projektu.

Projekt „JEU: Jouons Ensemble pour l’Union Européenne/ JEU: Grajmy wspólnie dla Unii Europejskiej”  jest sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+,
nr grantu 2019-1-FR01-KA201-062510.