informacje o realizowanych projektach

Obserwacja wszechświata w zakresie promieniowania gamma bardzo wysokich energii z wykorzystaniem obserwatorium MAGIC

Tytuł projektu: Obserwacja wszechświata w zakresie promieniowania gamma bardzo wysokich energii z wykorzystaniem obserwatorium MAGIC

Kierownik projektu: prof. dr hab. Włodzimierz  Bednarek

Numer projektu: 2021/WK/08

Czas realizacji projektu: 1.01.2022 – 31.05.2024

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Środki finansowe: 253 520,- PLN

Plakat projektu: POBIERZ

Przepływy akrecyjne wokół czarnych dziur jako źródła astrocząstek

Tytuł projektu: Przepływy akrecyjne wokół czarnych dziur jako źródła astrocząstek.,

Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Maciołek – Niedźwiecki

Numer projektu: UMO- 2016/22/M/ST9/00382

Czas realizacji projektu: 19.01.2017  – 18.10.2022

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS 11

Środki finansowe: 299 600,- PLN

Udział Polski w budowie, uruchomieniu oraz przeprowadzeniu wstępnego programu obserwacji za pomocą nowej generacji obserwatorium astrofizyki wysokich energii –LST SONATA-BIS

Tytuł projektu: Udział Polski w budowie, uruchomieniu oraz przeprowadzeniu wstępnego programu obserwacji za pomocą nowej generacji obserwatorium astrofizyki wysokich energii –LST SONATA-BIS.

Kierownik projektu: dr hab. Julian  Sitarek, prof. UŁ

Numer projektu: UMO- 2019/34/E/ST9/00224

Czas realizacji projektu: 17.04.2020  – 19.04.2024

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: SONATA-BIS

Środki finansowe: 1 540 508,- PLN

Zaawansowane modele emisji promieniowania wysokich energii z niejednorodnych źródeł kosmicznych., OPUS 17

Tytuł projektu: Zaawansowane modele emisji promieniowania wysokich energii z niejednorodnych źródeł kosmicznych., OPUS 17

Kierownik projektu: prof. dr hab. Włodzimierz  Bednarek

Numer projektu: UMO- 2019/33/B/ST9/01904

Czas realizacji projektu: 27.02.2020  – 26.02.2023

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS 17

Środki finansowe: 485 000,- PLN

Badanie struktury elektronowej dichalkogenków metali przejściowych z uwzględnieniem fal gęstości ładunku na przykładzie 1T-TaS2 i jego heterostruktur z grafenem

Tytuł projektu: Badanie struktury elektronowej dichalkogenków metali przejściowych z uwzględnieniem fal gęstości ładunku na przykładzie 1T-TaS2 i jego heterostruktur z grafenem

Kierownik projektu: mgr Iaroslav Lutsyk

Numer projektu: 2019/32/T/ST3/00487

Czas realizacji projektu: 2019-10-01 – 2020 -09-30

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: Etiuda 7

Środki finansowe: 137960 PLN

Przełączanie rezystywne w nieorganicznych materiałach 2D – badanie nanoskalach mechanizmów kluczowych dla efektywnego zapisu informacji i pracy systemów neuromorficznych

Tytuł projektu: Przełączanie rezystywne w nieorganicznych materiałach 2D – badanie nanoskalach mechanizmów kluczowych dla efektywnego zapisu informacji i pracy systemów neuromorficznych

Kierownik projektu: dr Maciej Rogala

Numer projektu: 2020/38/E/ST3/00293

Czas realizacji projektu: 2021-05-10 – 2024-05-09

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: Sonata Bis 10

Środki finansowe: 2279400 PLN

Modyfikacja powierzchni elektrod przy pomocy nowych pochodnych perylenu oraz badanie interfejsów elektroda-półprzewodnik w drukowanych organicznych urządzeniach optoelektronicznych

Tytuł projektu: Modyfikacja powierzchni elektrod przy pomocy nowych pochodnych perylenu oraz badanie interfejsów elektroda-półprzewodnik w drukowanych organicznych urządzeniach optoelektronicznych

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Kowalczyk

Numer projektu: 2020/37/B/ST5/03929

Czas realizacji projektu: 2021-02-01 – 2024-01-31

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS 19

Środki finansowe: 2220000 PLN

Elektronika w oparciu o topologiczne materiały dwuwymiarowe: skuteczne metody ochrony stanów krawędziowych w dwuwymiarowych izolatorach topologicznych – bizmutenie i antymonenie

Tytuł projektu: Elektronika w oparciu o topologiczne materiały dwuwymiarowe: skuteczne metody ochrony stanów krawędziowych w dwuwymiarowych izolatorach topologicznych – bizmutenie i antymonenie

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Kowalczyk

Numer projektu: 2019/35/B/ST5/03956

Czas realizacji projektu: 2020-06-10 – 2021-06-09

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS 18

Środki finansowe: 1498080 PLN

Spinowo – orbitalna fizyka w grafenie na skutek efektu bliskości w heterostrukturach van der Waalsa bazujących na izolatorach topologicznych z asymetryczną inwersją i półmetalach Weyla typu II

Tytuł projektu: Spinowo – orbitalna fizyka w grafenie na skutek efektu bliskości w heterostrukturach van der Waalsa bazujących na izolatorach topologicznych z asymetryczną inwersją i półmetalach Weyla typu II

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Andrzej Klusek (do 12/2019), dr hab. Paweł Kowalczyk (od 01/2020)

Numer projektu: 2018/31/B/ST3/02450

Czas realizacji projektu: 2019-06-28 – 2022 – 06-27

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS 16

Środki finansowe: 1189500 PLN

Hybrydowe heterostruktury van der Waalsa. Synteza i badanie własności elektronowych oraz mechanicznych w skali nanometrowej z wykorzystaniem do klasyfikacji danych algorytmów uczenia maszynowego

Tytuł projektu: Hybrydowe heterostruktury van der Waalsa. Synteza i badanie własności elektronowych oraz mechanicznych w skali nanometrowej z wykorzystaniem do klasyfikacji danych algorytmów uczenia maszynowego

Kierownik projektu: dr Paweł Dąbrowski

Numer projektu: 2018/30/E/ST5/00667

Czas realizacji projektu: 2019-09-02 – 2023-09-01

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: SONATA BIS

Środki finansowe: 1806420 PLN