informacje o realizowanych projektach

Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN

  1. Katedra Fizyki Ciała Stałego poszukuje osoby, która będzie zaangażowana w badania dichalkogenków metali przejściowych w ramach projektu badawczego NCN nr umowy 2020/38/E/ST3/00293 pt. Przełączanie rezystywne w nieorganicznych materiałach 2D – badanie nanoskalowychmechanizmów kluczowych dla efektywnego zapisu informacji i pracy systemów neuromorficznych” realizowanego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Link do powyższej oferty wraz ze szczegółami: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=187805
  1. Katedra Fizyki Ciała Stałego poszukuje osoby, która będzie zaangażowana w badania tlenków metali w ramach projektu badawczego NCN nr umowy 2020/38/E/ST3/00293 pt. Przełączanie rezystywne w nieorganicznych materiałach 2D – badanie nanoskalowychmechanizmów kluczowych dla efektywnego zapisu informacji i pracy systemów neuromorficznych” realizowanego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Link do powyższej oferty wraz ze szczegółami: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=187806
  1. Katedra Fizyki Ciała Stałego poszukuje osoby, która będzie zaangażowana w badania w ramach projektu badawczego NCN nr umowy 2018/30/E/ST5/00667 pt. „Hybrydowe heterostrukturyvan der Waalsa. Synteza i badanie własności elektronowych oraz mechanicznych w skali nanometrowej z wykorzystaniem do klasyfikacji danych algorytmów uczenia maszynowego” realizowanego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Link do powyższej oferty wraz ze szczegółami: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=187807
  1. Katedra Fizyki Ciała Stałego poszukuje osoby, która będzie zaangażowana w badania w ramach projektu badawczego NCN nr umowy 2019/35/B/ST5/03956 pt. „Elektronika w oparciu o topologiczne materiały dwuwymiarowe: skuteczne metody ochrony stanów krawędziowych w dwuwymiarowych izolatorach topologicznych – bizmutenieantymonenie” realizowanego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Link do powyższej oferty wraz ze szczegółami: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=187810
  1. Katedra Fizyki Ciała Stałego poszukuje osoby, która będzie zaangażowana w badania w ramach projektu badawczego NCN nr umowy 2019/35/B/ST5/03956 pt. „Elektronika w oparciu o topologiczne materiały dwuwymiarowe: skuteczne metody ochrony stanów krawędziowych w dwuwymiarowych izolatorach topologicznych – bizmutenieantymonenie” realizowanego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Link do powyższej oferty wraz ze szczegółami: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=187812

Badanie struktury elektronowej dichalkogenków metali przejściowych z uwzględnieniem fal gęstości ładunku na przykładzie 1T-TaS2 i jego heterostruktur z grafenem

Tytuł projektu: Badanie struktury elektronowej dichalkogenków metali przejściowych z uwzględnieniem fal gęstości ładunku na przykładzie 1T-TaS2 i jego heterostruktur z grafenem

Kierownik projektu: mgr Iaroslav Lutsyk

Numer projektu: 2019/32/T/ST3/00487

Czas realizacji projektu: 2019-10-01 – 2020 -09-30

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: Etiuda 7

Środki finansowe: 137960 PLN

Przełączanie rezystywne w nieorganicznych materiałach 2D – badanie nanoskalach mechanizmów kluczowych dla efektywnego zapisu informacji i pracy systemów neuromorficznych

Tytuł projektu: Przełączanie rezystywne w nieorganicznych materiałach 2D – badanie nanoskalach mechanizmów kluczowych dla efektywnego zapisu informacji i pracy systemów neuromorficznych

Kierownik projektu: dr Maciej Rogala

Numer projektu: 2020/38/E/ST3/00293

Czas realizacji projektu: 2021-05-10 – 2024-05-09

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: Sonata Bis 10

Środki finansowe: 2279400 PLN

Modyfikacja powierzchni elektrod przy pomocy nowych pochodnych perylenu oraz badanie interfejsów elektroda-półprzewodnik w drukowanych organicznych urządzeniach optoelektronicznych

Tytuł projektu: Modyfikacja powierzchni elektrod przy pomocy nowych pochodnych perylenu oraz badanie interfejsów elektroda-półprzewodnik w drukowanych organicznych urządzeniach optoelektronicznych

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Kowalczyk

Numer projektu: 2020/37/B/ST5/03929

Czas realizacji projektu: 2021-02-01 – 2024-01-31

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS 19

Środki finansowe: 2220000 PLN

Elektronika w oparciu o topologiczne materiały dwuwymiarowe: skuteczne metody ochrony stanów krawędziowych w dwuwymiarowych izolatorach topologicznych – bizmutenie i antymonenie

Tytuł projektu: Elektronika w oparciu o topologiczne materiały dwuwymiarowe: skuteczne metody ochrony stanów krawędziowych w dwuwymiarowych izolatorach topologicznych – bizmutenie i antymonenie

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Kowalczyk

Numer projektu: 2019/35/B/ST5/03956

Czas realizacji projektu: 2020-06-10 – 2021-06-09

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS 18

Środki finansowe: 1498080 PLN

Spinowo – orbitalna fizyka w grafenie na skutek efektu bliskości w heterostrukturach van der Waalsa bazujących na izolatorach topologicznych z asymetryczną inwersją i półmetalach Weyla typu II

Tytuł projektu: Spinowo – orbitalna fizyka w grafenie na skutek efektu bliskości w heterostrukturach van der Waalsa bazujących na izolatorach topologicznych z asymetryczną inwersją i półmetalach Weyla typu II

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Andrzej Klusek (do 12/2019), dr hab. Paweł Kowalczyk (od 01/2020)

Numer projektu: 2018/31/B/ST3/02450

Czas realizacji projektu: 2019-06-28 – 2022 – 06-27

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: OPUS 16

Środki finansowe: 1189500 PLN

Hybrydowe heterostruktury van der Waalsa. Synteza i badanie własności elektronowych oraz mechanicznych w skali nanometrowej z wykorzystaniem do klasyfikacji danych algorytmów uczenia maszynowego

Tytuł projektu: Hybrydowe heterostruktury van der Waalsa. Synteza i badanie własności elektronowych oraz mechanicznych w skali nanometrowej z wykorzystaniem do klasyfikacji danych algorytmów uczenia maszynowego

Kierownik projektu: dr Paweł Dąbrowski

Numer projektu: 2018/30/E/ST5/00667

Czas realizacji projektu: 2019-09-02 – 2023-09-01

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: SONATA BIS

Środki finansowe: 1806420 PLN

JEU: Grajmy wspólnie dla UE

                                        

W najbliższej przyszłości Europa stanie przed szeregiem niezwykle istotnych wyzwań. Wyzwania te są bezpośrednio związane z kwestią obywatelstwa krajowego, europejskiego i międzynarodowego, która coraz częściej pojawia się w debatach krajowych w całej Europie.

Jednym z tematów projektu są nierówności jakie utrzymują się nie tylko na świecie ale i w Europie. Na przykład według Eurostatu wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w Unii Europejskiej (UE) wyniósł 78,3% w 2018 r., przewyższając o 11,8 punktu procentowego wskaźnik dla kobiet, 66,5%,.

Innym tematem projektu JEU jest napływ imigrantów do Europy, który jest częstym elementem debaty w Europie. Według portalu danych migracyjnych , liczba migrantów stanowi obecnie 11% populacji europejskiej, w porównaniu z około 6% w 1990 roku.

Kolejnym bardzo ważnym tematem projektu JEU jest problem zanieczyszczenia i ochrony środowiska naturalnego. W najnowszym raporcie (2018) Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu  zwrócił uwagę na niepokojące ustalenia dotyczące globalnego ocieplenia, stwierdzając, że średnia temperatura może wzrosnąć o 3 ° C do 2100 r., co doprowadzi do nieodwracalnego zakłócenia różnorodności biologicznej.

W tym kontekście szkoły, zarówno miejsce przekazywania wiedzy, jak i uczenia się obywatelstwa, wydają się idealnym miejscem do uświadomienia uczniom wyżej wymienionych kwestii.

Dlatego konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego (HEI) – Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (Belgia), Dundalk Institute of Technology (Irlandia), Hochschule Nordhausen (Niemcy), ISPGaya – Instituto Superior Politécnico (Portugalia) i Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego (Polska) – oraz organizacje pozarządowe (NGO) – le Partenariat (Francja), Kurioz (Francja) i CityLink Haarlem (Holandia) – otrzymały grant w ramach programu KA201 Erasmus+ (nr grantu 2019-1-FR01-KA201-062510) na opracowanie innowacyjnych treści podnoszących świadomość w tych kwestiach.

Dlatego projekt JEU: Grajmy razem dla Unii Europejskiej ma na celu przyczynienie się do stworzenia bardziej integracyjnego i szanującego się społeczeństwa europejskiego poprzez podnoszenie świadomości i wzmacnianie pozycji uczniów i ich nauczycieli w zakresie obywatelstwa europejskiego, równości płci i ochrony środowiska.

Aby wspomóc pracę nauczycieli i uczniów w ramach projektu JEU powstaną projekty poważnych gier, opracowane przez studentów w ramach mobilności i działań online.

Więcej informacji: na stronie projektu.

Projekt „JEU: Jouons Ensemble pour l’Union Européenne/ JEU: Grajmy wspólnie dla Unii Europejskiej”  jest sfinansowany ze środków EU w ramach programu Erasmus+ nr grantu 2019-1-FR01-KA201-062510”

„Opracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów żywnościowych”

Projekt NCBiR CFOODOpracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów żywnościowych”  w ramach III konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG

Nr umowy BIOSTRATEG3/343817/17/NCBR/2018

czas trwania projektu: 02.07.2018-01.07.2021

wartość projektu ogółem: 8 531 062 PLN

wartość dofinansowania ogółem: 7 930 412 PLN

wartość projektu/dofinansowania w UŁ: 558 062 PLN

jednostki realizujące: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego (lider), Uniwersytet Łódzki (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej), Politechnika Poznańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, UNIFREEZE Sp. z o.o.

kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Polak, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Warszawa

kierownik zadań UŁ: dr Piotr Milczarski, Katedra Informatyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

osoba do kontaktu w UŁ: dr Piotr Milczarski, Katedra Informatyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, tel. (42) 635-55-53, e-mail: piotr.milczarski@uni.lodz.pl

tematyka i cel projektu:

Przedmiotem projektu są badania zmierzające do opracowania innowacyjnej metodologii liczenia śladu węglowego (CF) dla podstawowego koszyka mrożonej żywności, mające wpływ na rozwój technologii redukcji śladu węglowego poprzez wykorzystanie pełnowartościowego wysortu warzywnego do produkcji wyrobów spożywczych o podwyższonych walorach zdrowotnych i odżywczych.

Projekt stanowi odpowiedź na problemy środowiskowe, ekonomiczne, społeczne oraz konsumenckie związane z:

– wysoką emisją CO2 do atmosfery przez przemysł spożywczy;

– negatywnym wpływem procesów produkcji i przechowywania na walory zdrowotne żywności;

– zagospodarowywaniem dużych ilości pełnowartościowego wysortu warzywnego i owocowego do produkcji żywności;

– niskim poziomem spożycia wśród społeczeństwa żywności o wysokich walorach odżywczych i zdrowotnych;

– brakiem na rynku efektywnej, uniwersalnej oraz miarodajnej (tj. opartej na rzeczywistych danych) metodologii liczenia CF w produkcji żywności.

Projekt zostanie zrealizowany przez interdyscyplinarne konsorcjum naukowo-przemysłowe w latach 2018 – 2021, wraz z fazą przygotowań do wdrożenia. W wyniku jego realizacji zostanie opracowana: 1) innowacyjna metoda obliczania śladu węglowego dla mrożonych produktów spożywczych gotowa do zastosowania w działalności gospodarczej w postaci systemu ekspertowego (oprogramowanie CFExpert); jest to również podstawowe zadanie naukowców z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ;

2) innowacyjne technologie produkcji nowych wyrobów mrożonych i liofilizowanych (vegaburgerów, past i liobatonów) z użyciem pełnowartościowego wysortu wielowarzywnego;

3) prototyp linii technologicznej do produkcji żywności mrożonej, z uwzględnieniem wyliczenia śladu węglowego wg opracowanej metody.

Działania te spowodują zmniejszenie negatywnego wpływu na zmiany klimatu procesów produkcji żywności oraz racjonalizację i ograniczenie poziomu emisji CO2 do atmosfery przez branżę spożywczą.

Projekt wpłynie również na:

  • rozwój współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi,
  • zwiększenie udziału polskich zespołów badawczych w europejskich programach w zakresie badań i innowacji,
  • pobudzenie aktywności badawczej prywatnego sektora gospodarczego.

Rezultaty projektu mają duży potencjał komercyjny i stanowią przełom na rynku rolno-spożywczym, w szczególności zastosowanie nowatorskiej metody liczenia CF do produkcji nowych wyrobów jest nowością na skalę światową. Realizacja projektu umożliwi aplikowanie w projektach krajowych i międzynarodowych m.in. HORYZONT 2020. Opracowana technologia to systemowe rozwiązanie, które wpłynie pozytywnie na zdrowie społeczeństwa, dzięki zwiększeniu udziału w diecie warzyw, jednocześnie zapewniając pełnowartościowe wyroby w formie szybkiej i łatwej do przygotowania. Może zostać wykorzystana na użytek zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego kraju oraz zmniejszenia negatywnych skutków zjawisk cywilizacyjnych i zmian klimatu w aspekcie europejskiej polityki niskoemisyjnej.

Spektroskopia Ramana pojedynczych chiralnych molekuł wzmocniona ostrzem skaningowego mikroskopu tunelowego

Tytuł projektu: Spektroskopia Ramana pojedynczych chiralnych molekuł wzmocniona ostrzem skaningowego mikroskopu tunelowego

Kierownik projektu: dr Paweł Krukowski

Numer projektu: 2017/26/E/ST4/00987

Czas realizacji projektu: 2018-05-21 – 2022-05-20

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: SONATA BIS

Środki finansowe: 1543800 PLN